Νέα-Ανακοινώσεις

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 & 10 Νοεμβρίου 2018 - Λεμεσός
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2013
  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Υπενθυμίζουμε ότι η παράταση (για όσους εξασκούν το επάγγελμα) για Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού έχει λήξει από 31/01/2019.

Διευκρινίζουμε ότι όσοι εξασκούν το επάγγελμα χωρίς ανανεωμένη άδειας εξασκήσεως παραβιάζουν τη Νομοθεσία, Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000-Τροποποιητικός 2015 παραγρ. 8Α άρθρο 1&2 και εκθέτουν σε κίνδυνο τόσο τους εξυπηρετούμενούς τους όσο και τον ίδιο τους τον εαυτό αφού το ΣΕΕΚΛΚ μπορεί πλέον να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες εναντίον τους.

Οποιοσδήποτε Συνάδελφος δεν έχει προβεί σε ανανέωση της ληγμένης άδειας εξασκήσεώς του, παραπέμπεται να το πράξει άμεσα προς αποφυγή επιπλέον διαδικασιών.

Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού

Νέα-Ανακοινώσεις Εγγραφή
Μελών
Βρείτε μας στο
Facebook
Υποβολή παραπόνων Social work resources Θέσεις
Εργασίας