Νομοθεσία του Επαγγέλματος

Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000 αποτελεί το πλαίσιο το οποίο προστατεύει την Κοινωνική Εργασία και ελέγχει την άσκηση της ώστε αυτή να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων. Η νομοθεσία αυτή είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των Κοινωνικών Λειτουργών στη χώρα μας.

Το καθήκον όλων μας είναι τόσο η προστασία της νομοθεσίας αυτής, όσο και η συνεχής αναβάθμιση της με βάση και τις ανάγκες που προκύπτουν κατά καιρούς, πάντοτε όμως με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον της Κοινωνικής Εργασίας.

Το Συμβούλιο Εγγραφής μετά από συναντήσεις που είχε με αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας και Τμήμα Εργασίας) κατάφερε την τροποποίηση της νομοθεσίας που στόχο είχε την αναβάθμιση της ώστε αυτή να προστατεύει και να ενισχύει ακόμη περισσότερο τους συναδέλφους Κοινωνικούς Λειτουργούς στον αγώνα που καθημερινά διεξάγουν. Η τροποποίηση αυτή έχει τεθεί σε ισχύ από τις 6 Μαρτίου 2015.

Η άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας προϋποθέτει εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών, διαφορετικά θεωρείται παράνομη και διώκεται τόσο πειθαρχικά όσο και ποινικά.

Νομοθεσία

Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού

Νέα-Ανακοινώσεις Εγγραφή
Μελών
Βρείτε μας στο
Facebook
Υποβολή παραπόνων Social work resources Θέσεις
Εργασίας