Διαδικασία υποβολής παραπόνων

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει παράπονο για κακή πρακτική συναδέλφου ή άλλου ατόμου το οποίο παράτυπα χρησιμοποιεί τον τίτλο Κοινωνική Εργασία ή Κοινωνικός Λειτουργός, νοουμένου ότι αυτό είναι τεκμηριωμένο.

Πιο συγκεκριμένα, παράπονο μπορεί να υποβληθεί εάν έχει διαπιστωθεί ότι εγγεγραμμένος επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός έχει επιδείξει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, επονείδιστη ή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού διαγωγή, ή αν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτόν από τον Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Φόρμα Παραπόνων

Όνομα:
E-mail:
Θέμα:
Μήνυμα:

Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού

Νέα-Ανακοινώσεις Εγγραφή
Μελών
Βρείτε μας στο
Facebook
Υποβολή παραπόνων Social work resources Θέσεις
Εργασίας