Χρήσιμες υπερσυνδέσεις

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
http://www.caswcyprus.org/

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
http://www.mlsi.gov.cy

Υπουργείο Παιδείας-Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων
http://www.ecpu.ac.cy

Διεθνής Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW)
www.ifsw.org

Διεθνής Σύνδεσμος Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW)
http://www.iassw-aiets.org/

Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Σχολών Κοινωνικής Εργασίας
http://www.eassw.org/

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
http://skle.gr/

IFSW : The European Social Worker Newsletter
http://ifsw.org/europe/the-european-social-worker/

The International Council on Social Welfare (ICSW)
http://www.icsw.org/

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
http://www.volunteerism-cc.org.cy/

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού

Νέα-Ανακοινώσεις Εγγραφή
Μελών
Βρείτε μας στο
Facebook
Υποβολή παραπόνων Social work resources Θέσεις
Εργασίας