Αποστολή και Όραμα

Η κύρια αποστολή του Συμβουλίου είναι η προώθηση, η εποπτεία και ο έλεγχος της πρακτικής και της άσκησης της Κοινωνικής Εργασίας από επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς. Η άσκηση της καλής πρακτικής πιστοποιείται από τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας του επαγγέλματος.

Η επιστημονική επαγγελματική αυτή δραστηριότητα απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες και στηρίζεται σε ξεχωριστές αρχές και αξίες, που συνθέτουν τη δική τους δεοντολογία. Το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου είναι το αρμόδιο και εξουσιοδοτημένο όργανο για να παραχωρεί άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος σε πτυχιούχους από αναγνωρισμένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κύπρου ή/και άλλης χώρας.

Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού

Νέα-Ανακοινώσεις Εγγραφή
Μελών
Βρείτε μας στο
Facebook
Υποβολή παραπόνων Social work resources Θέσεις
Εργασίας