Σύνθεση Συμβουλίου

Τα μέλη του διορίζονται με βάση το άρθρο 4 του Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000 – 2003 και επικυρώνονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ως μέλη διορίζονται:
    (α) Τρεις εγγεγραμμένοι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί οι οποίοι κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας

    (β) Τέσσερις εγγεγραμμένοι επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί οι οποίοι εκλέγονται για το σκοπό αυτό από τη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.
Η σύσταση του Συμβουλίου επικυρώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το παρόν Συμβούλιο Εγγραφής αποτελείται από τα πιο κάτω μέλη:

Ονοματεπώνυμο Θέση   
Γιάννα Ταλιώτη Πρόεδρος   
Μαρία Γιάγκου Αντιπρόεδρος    
Βαλεντίνα Κωστέρη Γραμματέας   
Άντρεα Αθανασίου Ταμίας   
Γιολάντα Γεωργίου Μέλος   
Σταύρος Πάρλαλης Μέλος    
Κώστας Στρούθος  Μέλος   
Ονοματεπώνυμο Θέση Στοιχεία επικοινωνίας  
Σταύρος Παρλαλης Πρόεδρος stavros.parlalis@gmail.com  
Μαίρη Χριστοφή Αντιπρόεδρος mfarazis@cytanet.com.cy   
Δημήτρης Χατζηχαραλάμπους Γραμματέας demetris_cc@hotmail.com  
Μάριος Αργυρού Ταμίας amarios@gmail.com   
Γεωργία Μιχαηλίδου Μέλος canastasiou@cablenet.com.cy  
Μαρία Κουσουλή Μέλος mkousouli@hotmail.com   
Άντρεα Αθανασίου Μέλος athanassiou.andrea@yahoo.com  

Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού

Νέα-Ανακοινώσεις Εγγραφή
Μελών
Βρείτε μας στο
Facebook
Υποβολή παραπόνων Social work resources Θέσεις
Εργασίας