Ενδιαφέρομαι για την Κοινωνική Εργασία

Η Κοινωνική Εργασία είναι μια σύγχρονη κοινωνική επιστήμη και ένα πολυσύνθετο επάγγελμα το οποίο προϋποθέτει τόσο εξειδικευμένες γνώσεις απόρροια επιστημονικής κατάρτισης όσο διάθεση για προσφορά και προώθηση της κοινωνικής ευημερίας του ανθρώπου. Προωθεί την κοινωνική αλλαγή, την κοινωνική δικαιοσύνη, την επίλυση προβλημάτων στις ανθρώπινες σχέσεις, την ενδυνάμωση και την απελευθέρωση των ανθρώπων για να τύχουν κοινωνικής ανάπτυξης.

Η αποστολή της κοινωνικής εργασίας είναι να ενισχυθεί η ανθρώπινη ευημερία και η βοήθεια αυτή να ικανοποιεί τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες όλων των ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και την ενδυνάμωση των ανθρώπων που είναι ευάλωτοι, καταπιεσμένοι, και ζουν υπό καθεστώς φτώχειας.

Η αποδοχή και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και ταυτόχρονα στην ισότητα των ανθρώπων είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της Κοινωνικής Εργασίας.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί μπορούν να εργαστούν με διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού και σε διαφορετικά πλαίσια, όπως:
 • Παιδί & Οικογένεια
 • Υπηρεσίες Ενηλίκων
 • Παραβατικότητα
 • Υπηρεσίες Ηλικιωμένων, Υγεία, Ψυχική Υγεία
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Σχολεία - Εκπαίδευση
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Ένοπλες Δυνάμεις
 • Αστυνομία
 • Ιδιωτικές Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Ιδιωτική Πρακτική (νοουμένου ότι κατέχουν ειδική κατάρτιση για εξειδικευμένα θέματα)

Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού

Νέα-Ανακοινώσεις Εγγραφή
Μελών
Βρείτε μας στο
Facebook
Υποβολή παραπόνων Social work resources Θέσεις
Εργασίας