Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών
Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

ΣΕΕΚΛΚ

Αποστολή και Όραμα

Σύνθεση Συμβουλίου

Κοινωνική Εργασία

Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας

Νομοθεσία του Επαγγέλματος

Εκπαίδευση και Σπουδές

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου (ΣΕΕΚΛΚ). Στο χώρο αυτό, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την άσκηση του επαγγέλματος μας, όπως επίσης και πολλές άλλες χρήσιμες για σας πληροφορίες. Το πρωταρχικό μέλημα του Συμβουλίου είναι η επίβλεψη της άσκησης της κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ποιοτική εφαρμογή της, με γνώμονα πάντα τη νομοθεσία και τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος.

Η κοινωνική εργασία στην Κύπρο έχει αναγνωριστεί ως επάγγελμα το 2001, συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί νομικά ως ένα αρκετά νέο επάγγελμα, παρά την μακρά ιστορία της εφαρμογής της στον τόπο μας. Ο/Η κάθε ένας / μια από εμάς λοιπόν, έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να ακολουθεί τις αρχές και αξίες που διέπουν την επιστήμη της κοινωνικής εργασίας και να ακολουθεί πιστά όλους τους κανονισμούς και οδηγίες που αναγράφονται στην νομοθεσία και κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος μας.

Συνάδελφοι, η κυπριακή κοινωνία σήμερα και κάθε σήμερα, μας έχει ανάγκη. Έχουμε ευθύνη ως επαγγελματίες να προσφέρουμε, με ατομική και συλλογική συνείδηση, στους συνανθρώπους μας, στοχεύοντας πάντα στη βελτίωση και ενδυνάμωση του κοινωνικού συνόλου. Ας συνεργαστούμε όλοι/όλες μαζί για μια κοινωνία λειτουργική, όπου τα μέλη της νιώθουν ασφάλεια και μπορούν να αναδείξουν τους καλύτερους τους εαυτούς!

Εγγραφή Μελών στο Μητρώο
Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία
Κοινωνικού Λειτουργού
Υποβολή Παραπόνων
Θέσεις Εργασίας

Νέα

15 Oct 2021

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Διευκρινίζουμε ότι όσοι εξασκούν το επάγγελμα χωρίς ανανεωμένη άδειας εξασκήσεως παραβιάζουν τη Νομοθεσία, Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000-Τροποποιητικός 2015 παραγρ. 8Α άρθρο 1&2 και εκθέτουν σε κίνδυνο τόσο τους εξυπηρετούμενούς τους όσο και τον ίδιο τους τον εαυτό αφού το ΣΕΕΚΛΚ μπορεί πλέον να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες εναντίον τους.

Οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε συνάδελφος δεν έχει προβεί σε ανανέωση της ληγμένης άδειας εξασκήσεως του/της, θα πρέπει να το πράξει άμεσα προς αποφυγή επιπλέον διαδικασιών.


Δραστηριότητες

28 Mar 2024

 

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Ο Ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού και η Διεπιστημονική Προσέγγιση στην Ανακουφιστική Φροντίδα»

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην Επιστημονική́ Ημερίδα, την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024, με θέμα: «Ο Ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού και η Διεπιστημονική Προσέγγιση στην Ανακουφιστική Φροντίδα». Η εν λόγω ημερίδα διεξάγεται στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Κοινωνικής Εργασίας και διοργανώνεται από το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου (ΣΕΕΚΛΚ) μαζί με τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου (ΣΚΛΚ) και θα διεξαχθεί́ στο ξενοδοχείο «ΣΕΜΕΛΗ» στη Λευκωσία από τις 9:30 – 13:30.

Σκοπός της εκδήλωσης αποτελεί, η ανάδειξη της σημαντικότητας των συνεργασιών μεταξύ ειδικοτήτων, τονίζοντας έτσι το πως η διεπιστημονική προσέγγιση είναι αναπόσπαστο και το κυριότερο κομμάτι της ανακουφιστικής φροντίδας (ΑΦ). Η ημερίδα επιδιώκει επίσης να δώσει έμφαση στον πολύπλευρο ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στην ΑΦ παρουσιάζοντας καλές πρακτικές από άλλες χώρες και Κύπρο με στόχο να διαχυθεί και ενισχυθεί η δράση και παρέμβαση των συμμετεχόντων και να προωθηθεί η οριζόντια συνεργασία, συντονισμός και δικτύωση τους. Τέλος, η εκδήλωση επιδιώκει να αναδειχθούν εισηγήσεις για βελτίωση μοντέλων συνεργασιών αλλά και εργαλείων κοινωνικής εργασίας στην ΑΦ, με στόχο πάντα την προσφορά βέλτιστης ποιότητας φροντίδας.Για συμμετοχή παρακαλώ δηλώστε στο πιο κάτω σύνδεσμο μέχρι τις 22 Μαρτίου 2024. https://forms.gle/GqLYUbHPjyoMhNfq5


Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

Ταχ. Θυρίδα: 29713 Λευκωσία, 1722

Τηλ. επικοινωνίας με το Συμβούλιο Εγγραφής:

+357 96383645

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

info@seeklk.org

Copyright © 2024 Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

[Close]