Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών
Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

Υπερσυνδέσεις

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
http://www.caswcyprus.org/

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
http://www.mlsi.gov.cy

Υπουργείο Παιδείας-Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων
http://www.ecpu.ac.cy

Διεθνής Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW)
www.ifsw.org

Διεθνής Σύνδεσμος Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW)
http://www.iassw-aiets.org/

Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Σχολών Κοινωνικής Εργασίας
http://www.eassw.org/

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
http://skle.gr/

IFSW : The European Social Worker Newsletter
http://ifsw.org/europe/the-european-social-worker/

The International Council on Social Welfare (ICSW)
http://www.icsw.org/

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
http://www.volunteerism-cc.org.cy/

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument

Επικοινωνία

Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

Ταχ. Θυρίδα: 29713 Λευκωσία, 1722

Τηλ. επικοινωνίας με το Συμβούλιο Εγγραφής:

+357 96383645

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

info@seeklk.org

Copyright © 2024 Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

[Close]